Przejdź do treści
slajder1
Slider4
Slider9
Slider12
Slider13
1
2
7
4
8
Przejdź do stopki

O Oddziale Przedszkolnym

Treść

 

„DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ.

MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW.

MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA.

MA PRAWO DO SZACUNKU.

NIE MA DZIECI-SĄ LUDZIE.”

Janusz Korczak

 

Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej prowadzi oddział przedszkolny. Zajęcia prowadzone są dla dzieci od 3 do 6 lat.

Dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach od 8.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku.

Zajęcia opiekuńcze oraz dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w przytulnej, dobrze wyposażonej sali. Przedszkolaki mają także do dyspozycji plac zabaw tuż obok szkoły, gdzie spędzają czas na świeżym powietrzu.

Dzieci mają możliwość spożywania smacznych obiadów, przygotowywanych z zachowaniem norm i zasad zdrowego żywienia, dostosowanych do potrzeb żywieniowych małych dzieci.

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci realizują zadania podstawy programowej przewidzianej dla swojej grupy wiekowej.

Ponadto przedszkolaki uczestniczą w lekcjach języka angielskiego oraz religii.

Nasze przedszkole jest miejscem przyjaznym dziecku, tworzącym możliwość samorealizacji i samopoznania. Jest bezpiecznym miejscem korzystnie wpływającym na wszechstronny rozwój i edukację przedszkolaków.

 

Metody pracy stosowane w naszym przedszkolu:

 • M. Gruszczyk-Kolczyńskiej - metoda wykorzystywana w edukacji matematycznej
   
 • M. Bogdanowicz - Metoda Dobrego Startu - zakładająca spójne rozwijanie funkcji spostrzeżeniowych, motorycznych i kinetycznych
   
 • I. Majchrzak - metoda wczesnej nauki czytania
   
 • R. Labana - metoda ruchowej ekspresji twórczej
   
 • W. Sherborne - metoda ruchu rozwijającego
   
 • Klanza - metoda pedagogiki zabawy pomocna w integracji
   
 • Knissów- metoda twórczej gimnastyki wykorzystującej naturalne formy ruchu dziecka

 

Projekty, w których uczestniczy grupa przedszkolna:

 • Mamo, tato piję wodę
   
 • Z kulturą mi do twarzy

 
Przedszkole w Rudnej Małej ukierunkowane jest na:

 • zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, szacunku i samorealizacji dziecka
   
 • podkreślanie mocnych stron dziecka, ocenę zachowania a nie osoby
   
 • rozbudzanie kreatywności
   
 • realizację nowoczesnych programów przygotowujących dziecko do nauki w szkole
   
 • udział w przedstawieniach, konkursach, akcjach
   
 • współpracy z rodzicami poprzez częste kontakty

 

Świat przedszkolaka to świat wartości takich jak: miłość, dobroć, empatia i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz prawda i piękno.

140401