Przejdź do treści
slajder1
Slider4
Slider9
Slider12
Slider13
1
2
7
4
8
Przejdź do stopki

Informacje

Treść

Jak chronić dziecko w sieci?

1. Nie ma 100% zabezpieczenia technicznego!
2. Nie ma anonimowości w sieci!
3. Internet nie jest bezpieczny!
4. Niebezpiecznym zachowaniom w sieci można PRZECIWDZIAŁAĆ, tylko drogą PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI o funkcjonowaniu w sieci!
5. Budować zaufanie do siebie, rozmawiać z dzieckiem, aby zawsze mogło się zwrócić do osoby dorosłej, gdy coś zaniepokoi go w sieci.
6. Przykład idzie z góry – dziecko widzi jak my dorośli korzystamy z Internetu, ile czasu spędzamy, w jaki sposób reagujemy. Dziecko najlepiej uczy się przez naśladowanie. Nie wykład, a przykład!
7. Nie wolno rozmawiać, ufać i spotykać się z osobami poznanymi w sieci!
8. Należy chronić swoje dane osobowe, nigdy nikomu nie przekazywać loginów, haseł!
9. Należy uważać na aplikacje, które się pobiera. Nie włączać się w łańcuszki szczęścia, gry podaj dalej, ponieważ ktoś może wyciągnąć od nas dane!
10. Zastanowić się nad tym, zanim coś Udostępnimy, Opublikujemy, ponieważ w sieci nic nie ginie! Pamiętajmy - za kilka lat nie będzie śmieszne zdjęcie dziecka w wieku niemowlęcym, czy na udanej imprezie, ktoś może to wykorzystać bez naszej wiedzy lub przeciwko nam!
11. Należy reagować na mowę nienawiści, hejt, obrażanie, np. zrobić zrzut zawierający przemoc, nękanie i przesłać do admina lub zgłosić na policję.
12. Należy uczyć świadomego korzystania z Internetu!

mgr Anna Kolbus

 

List MZ i MEiN dot. szczepień dzieci w wieku 5-11 lat:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki - konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat.

Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Chcemy do tego czasu przekazać Państwu - Rodzicom i Opiekunom - jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.
Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala.

W badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane. Była to gorączka w wysokości 39,7. Poza tym - podobnie jak w przypadku innych szczepień - pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc.

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.  
Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w mediach społecznościowych tych instytucji, na stronie internetowej https://liblink.pl/fCSauVjps5 na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

Ogólne informacje:

W szkole w godz. 6.30-16.15 działa świetlica dla dzieci zgłoszonych przez rodziców.

Zwolnienia dzieci z wf każdorazowo należy przedkładać nauczycielowi wf. Uczniowie są zwolnieni z ćwiczeń, ale pozostają w szkole.

Przy zwalnianiu ucznia z lekcji prosimy o osobisty odbiór dziecka przez osobę dorosłą i zgłoszenie tego nauczycielowi.

Pozostałe informacje:

Kryteria oceniania zachowania i oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz inne regulaminy znajdują się do wglądu u nauczyciela danego przedmiotu oraz u Pani Dyrektor. Ogólne zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII znajdują się w zeszytach przedmiotowych. Prosimy o systematyczne obserwowanie konta w dzienniku elektronicznym.

Szkoła prowadzi zbiórkę makulatury i plastikowych nakrętek. W klasach IV-VIII zebrane surowce mają wpływ na ocenę z zachowania, przy czym nie mogą jej podnieść o więcej niż jeden stopień.

Uczniowie nie mogą korzystać na terenie szkoły z telefonów komórkowych. W razie potrzeby kontaktu z rodziną zawsze jest im udostępniany telefon szkolny. W przypadku konieczności posiadania przez ucznia własnego telefonu w szkole, proszę konsultować się z Dyrektor Szkoły i wychowawcą.

Terminarz konsultacji Rodziców z nauczycielami jest wywieszony w korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej. Pani Dyrektor przyjmuje codziennie od godz. 7.30.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły – www.sp-rudnamala.pl

Zachęcamy także do śledzenia bieżących wydarzeń szkoły.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pomaga uczniom

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rzeszowie prowadzi badania mające na celu udzielania fachowych porad w celu pomocy uczniom z różnymi dysfunkcjami lub opóźnieniami w nauce.

Po przeprowadzeniu badań poradnia wydaje orzeczenia , opinie lub diagnozy.

Orzeczenie wydaje się tylko w przypadku stwierdzenia niepełnosprawności i związanej z tym potrzeby kształcenia specjalnego.

Opinie i diagnozy wydaje się w celu poprawy jakości pracy ucznia na poziomie zajęć wyrównawczych w domu i szkole.

Dziecko, które otrzymało diagnozę stwierdzającą dysleksję, dysgrafię, dysortografię na dowolnym etapie nauki nie musi być dodatkowo badane i dysfunkcja nie musi być potwierdzana , jeśli uczeń przechodzi do następnego etapu nauki.

Diagnozę o tych dysfunkcjach przeprowadza się w kilku etapach.

Etap I – diagnoza gotowości szkolnej

Przeprowadza się ją w wieku 5- 6 lat przez powszechne badania przesiewowe w zakresie gotowości szkolnej dzieci.

Etap II – diagnoza ryzyka dysleksji

Badania przeprowadza się w klasach  edukacji wczesnoszkolnej czyli w klasach I – III.

Jeżeli praca prowadzona przez terapeutów, rodziców i nauczycieli nie przyniesie efektu, przeprowadza się badania w celu postawienia diagnozy dysleksji rozwojowej i opracowania programu terapii pedagogicznej na dalszy okres nauki szkolnej.

Wnioski o przebadanie dzieci w poradni składają wyłącznie rodzice.

Do wniosków rodziców powinna być dołączona opinia o dziecku wydana przez nauczyciela. Uzasadnienie prośby o przebadanie powinno być napisane przez rodziców. Po wydaniu opinii, lub orzeczenia, które otrzymują osobiście rodzice, bardzo ważne jest, aby jej treść została dostarczona do szkoły. Poznanie problemów ucznia, oraz proponowanych metod pracy pozwoli nauczycielom na udzieleniu efektywnej pomocy uczniom.

Bardzo ważnym czynnikiem, który jest niezbędny w pracy z dzieckiem, powinna być ścisła współpraca rodziców ze szkołą i realizowanie ćwiczeń, które uczeń musi wykonać w domu przy pomocy rodziców.

Rodzice powinni składać wnioski o wydanie opinii w poradni na zakończenie każdego etapu kształcenia. Nie dotyczy opinii i diagnozy o dysfunkcjach.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rzeszowie aby uzyskać opinię o dziecku i dalszej pracy z uczniem np. po klasie III  wnioski należy składać do kwietnia 2014 roku.

Adres poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

35-005 Rzeszów, ul. Batorego 9

tel./fax (017) 852-81-302)

140438